Juridiske meddelelser

Senest opdateret: 30 august 2010

 Velkommen til www.wartner.eu (”Hjemmesiden”).

Websiden drives i regi af Wartner Europe BV, en virksomhed som indgår i Omega Pharma Group (som kollektivt benævnes ”Wartner Europe”, ”vi” eller ”os”).

Dit samtykke til og ændringer af de juridiske meddelelser

Ved at tilslutte sig til og anvende hjemmesiden bekræfter du at du har læst og samtykket til denne Juridiske oplysning.

Hjemmesiden, dens indhold og denne Juridiske oplysning kan løbende opdateres uden forvarsel. Når du samtykker til hjemmesiden efter en opdatering eller modificering har fundet sted så er du bundet af disse opdateringer og/eller modificeringer. Gør det derfor til en vane af og til at læse denne Juridiske oplysning.

Hjemmesidens tilgængelighed

Hjemmesiden er udformet til at følge EU’s love og bestemmelser og er kun beregnet til at anvendes af medborgere i EU. Det kan for visse personer og medborgere i visse lande udenfor EU være ulovligt at tilslutte sig hjemmesiden.

Hvis du tilslutter dig hjemmesiden fra en plads udenfor EU bærer du selv risikoen og ansvaret for dette.

Ikke en kilde til medicinsk information

Denne hjemmeside og dens indhold præsenteres i almindelig form og kun i informationsøjemed. Hjemmesiden og dens indhold er ikke beregnet til, og anbefales ikke, at erstatte medicinsk rådgivning af behørig sundhedspersonale.

Ingenting på denne hjemmeside er med henblik på, og skal ikke anvendes til, medicinsk diagnose eller behandling.

Rådfør dig altid hos lægen eller anden sundhedspersonale om sygdomme eller behandling. Følg altid råd fra lægen eller andet sundhedspersonale, og udskyd ikke sundhedsbesøg på grund af noget du har læst på denne hjemmeside.

Information om produkter og/eller services

Information som gives på hjemmesiden kan variere fra land til land, og det er ikke sikkert at alle produkter og services findes tilgængelige eller vil blive tilgængelige i det land du befinder dig i. De produkter eller services som hjemmesiden henviser til kan være underlagt forskellige myndighedskrav i forskellige lande. Ingenting på denne hjemmeside skal tolkes som fremmende eller reklame for et produkt eller tjeneste som ikke er tilladt i et vist land.

Ophavsret og anvendelse af information

Hjemmesiden og dens indhold ejes af Wartner Europe og er beskyttet af love om ophavsret. Du kan tilslutte dig til og downloade information inklusive tekst, billeder, lyd og video til privat, ikke-kommerciel brug men må ikke modificeres eller yderligere reproducere hjemmesiden og dens indhold. Du må ikke distribuere, modificere, sende, anvende, lægge ud eller lave opslag om hjemmesiden eller dens indhold. Wartner Europe garanterer ikke at din anvendelse af information på hjemmesiden ikke krænker tredje mands rettigheder. Med undtagelse af den begrænsede anvendelse som beskrives i denne pargraf har du ingen licens eller andre rettigheder angående hjemmesiden eller dele af dens indhold.

Varemørker

Varemærker, servicemærker, handelsbetingelser og særskilte produktegenskaber på denne hjemmeside beskyttes af love på såvel national som international niveau. Ingen af disse må anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wartner Europe. Du har ingen licens eller ret til at anvende dette varemærke, servicemærke, handelsbetingelser og særskilte produktegenskaber , hvis du ikke har opnået en utrykkelig skriftlig tilladelse til dette fra Wartner Europe.

Garantiattest

Wartner Europe gør rimelige tiltag til at holde hjemmesiden og dens indhold opdateret og korrekt. Vi giver dog ingen garantier eller løfter om at hjemmesiden eller dens indhold er korrekt og fuldstændigt.

HJEMMSIDEN OG DENS INDHOLD STILLES TIL RÅDIGHED ”I NUVÆRENDE TILSTAND”. WARTNER EUROPE GIVER INGEN GARANTIER FOR DENS FULDSTÆNDIGHED, KORREKTHED, TILGÆNGELIGHED, INGEN-INDTRÆNGEN ELLER ANVENDELIGHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL. WARTNER EUROPE GIVER IKKE TILSAGN OM ELLER GARANTERER AT HJEMMESIDEN OG DENS INDHOLD ER FRI FOR VIRUS, ORME ELLER ANDEN PROGRAMKODE SOM KAN SPREDES ELLER VÆRE SKADELEIG. HVERKEN WARTNER EUROPE ELLER NOGET ANDET FORETAGENDE I OMEGA PHARMA GROUP ELLER NOGEN ANDEN PART SOM HAR VÆRET INDBLANDET I AT SKABE ELLER HUSE DENNE HJEMMESIDE ELLER DENS INDHOLD KAN HOLDES SKYLDIG I AT UDBETALE SKADESERSTATNING FOR FØLGESKADER, BISKADER, INDIREKTE SKADER ELLER STRAF SOM OPSTÅR P.G.A. ANVENDELSE, TILSLUTNING TIL, MANGLENDE EVNE TIL ANVENDELSE, AFHÆNGIG AF ELLER FEJL ELLER UNDLADELSER AF HJEMMESIDEN ELLER DENS INDHOLD.

Eftersom visse rettighedsområder ikke tillader udeladelse og/eller begrænsninger af visse garantier eller ansvar er det muligt at disse undtagelser og/eller begrænsninger ikke gælder i dit tilfælde.

Anvendelig lov og lov forum

Eventuelle klager vedrørende denne hjemmeside og dens indhold skal afgøres i henhold til hollandsk lovgivning. Ved at anvende denne hjemmeside samtykker du til at domstolene i Holland er lov forum.

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan indeholde henvisninger eller links til andre hjemmesider udenfor Wartner Europes kontrol og for hvilket denne juridiske oplysning ikke er anvendelig. Disse henvisninger og links er til rådighed kun til bekvemmelighedsformål og Wartner Europe har ingen ansvar for eventuel erstatningspligt eller personskader som opstår på grund af disse andre hjemmesider eller henvisninger eller links til disse. Vær opmærksom på at kun du er ansvarlig for dine besøg på sådanne andre hjemmesider.

Links til hjemmesiden

Ingen har rettigheder til en hjemmeside tilhørende tredje part sætter hjemmesiden eller dens indhold i rammer, fortolker, synliggør eller videresender hjemmesiden eller dens indhold, ej heller citerer eller anvender hjemmesiden eller dens indhold eller dele heraf, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Wartner Europe. Kontakt os på denne adresse som angives nedenfor hvis du vil linke til vores hjemmeside.

Tavshedspolitik

Anvendelse af denne hjemmeside er også underordnet vores Tavshedspolitik

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til denne juridiske oplysning.
Du kan kontakte os på følgende måde:
Via e-mail: info@aconordic.com
Via post: Wartner Europe BV, Keileweg 8, 3029 BS Rotterdam, Holland